Doorzoek de website


Contact

CLUB CAL vzw
facebook: abdelhakim.abdellaoui.7
of:sport catch arabe libre ريـاضة المـصارعـة العـربـية الحـرة

GSM
(0032)0495 17 57

E-mail: cal.cal@live.nl

NEDERLANDS

   CLUB CAL vzw

CLUB CAL vzw is een vechtsportclub die werd op 2006 opgericht door :

   De oprichter van sport Catch Arabe Libre menhir : ABDELHAKIM ABDELLAOUI

De secretaris van HAKI atletiek club menhir :  LEO D'HEU

   Mevr.:  EL AZIMANI NASSIRA

Menhir : ISSA MAMADOU

  Club CAL vzw weert met verschil categorisch: jeugd , junioren , mensen met handicapt of bekert .
   We geven ook kans aan de arme sporters.


SPORT CAL


Sport Catch Arabe Libre ( CAL) , een sport met veel aandacht voor respect en discipline. Sport CAL is een sport met verschillende gedragscodes die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. Deze gedragscodes zorgen voor meer zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect. Het vallen, boksen, werpen en controleren kan makkelijk aangeleerd worden op een pedagogisch verantwoorde en veilige manier door gediplomeerde trainers.

  CAL is behalve een uitstekende vorm van zelfverdediging ook zeer geschikt als sportbeoefening.

We weren met verschil categorisch : jeugd , junioren , mensen met handicapt of bekert .

   We geven ook kans aan de arme sporters.

 

HUISREGLEMENT

 

01  Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt. Eerst keer is gratis met zelf verantwoordelijkheid tegen alle gebeurtenissen.
 
02  Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat 1 van de trainers toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 
03  Elk lid draagt zorg voor de persoonlijke hygiëne. D.w.z. propere handen, voeten, geknipte nagels, propere trainingskledij, en materiaal, verzorgde wonden etc.
 
04  Het dragen van sierraden is ten strengste verboden tijdens de trainingen.
 
05  Spelen en buitensporig lawaai zijn tijdens de trainingen niet toegestaan.
 
06  Elke vorm van snoep en eten zijn niet toegelaten in de club/sportzaal. Er zullen tijdens de trainingen drinkpauzes ingelast worden.
 
07  Ieder lid is verplicht een verzekering af te sluiten vanaf de tweede les dat hij of zij aan deelnemen
 
08  De verzekering en inschrijving is jaarlijks te betalen en te vernieuwen.
 
09  De noodzakelijke papieren zijn te verkrijgen in de club bij de trainers.
 
10  Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 
11  Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 
12  De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 
13  Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 
14  Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).
 
15  Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 
16  De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).
 
17  Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.
 
18  Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen.
 
19  Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 
20  De sportvereniging past de regels van de wet op de privacy toe.
 
21  Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.